Kontingentbetaling og betaling for kurser 2023 - 2024

Sæson 2023 - 2024 Se mere under de enkelte hold. Der sker rigtig meget i Husflidsskolen, når aftenkurserne begynder i efteråret og vinteren.


Du/I kan blive medlem af Køng Sogns Husflidsforening ved at indbetale det årlige kontingent på:

100,00 kr. for personligt medlemskab.
150,00 kr. for et husstandsmedlemskab.
På konto: Reg. nr. 2426 konto nr. 4440 214 652 i Nordea Bank.
Husk at skrive navn og adresse på indbetalingen.
Medlemskab giver stemmeret på Husflidsforeningens generalforsamling.

Medlemskort gælder for kalenderåret fra 1. januar 2023 til 31. december 2023.
Fremover bliver der sendt besked til medlemmerne, vedr. betaling af kontingent i januar måned.

Betaling: Kurser/sløjdhold/møbelpolstring/børnehold.
Det muligt at betale for kurser og sløjdhold via samme
konto. Reg nr. 2426 konto nr. 4440 214 652 i Nordea Bank.
Husk også her at skrive navn og adresse på indbetalingerne.
Prisen for deltagelse på voksenhold tirsdage eller torsdage er 1400,00 kr. for hele efteråret og vinteren 2022/2023.
Prisen for deltagelse i møbelpostringskursus hele efteråret og vinteren 2022/2023 er også 1400,00 kr.Køng Sogns Husflidsforening
Højbro 15, Køng
4750 Lundby

Telefon: 60156274

Mail: [email protected]


Medlem af Fora