Kontingentbetaling og betaling for kurser 2019/2020

Sæson 2019/2020. Se mere under de enkelte hold. Der sker rigtig meget i Husflidsskolen, når aftenkurserne begynder i efteråret og vinteren.

Vi har vores program klar til efterårets og vinterens sæson 2019/2020.

Du/I kan blive medlem af Køng Sogns Husflidsforening ved at indbetale det årlige kontingent på:
100,00 kr. for personligt medlemskab.
150,00 kr. for et husstandsmedlemskab.
På konto: Reg. nr. 2426 konto nr. 4440 214 652 i Nordea Bank.
Husk at skrive navn og adresse på indbetalingen.
Medlemskab giver stemmeret på Husflidsforeningens generalforsamling.
Medlemskort gælder for kalenderåret fra 1. januar 2019 til 31. december 2020.
Betaling: Kurser/sløjdhold/møbelpolstring/børnehold.
Det muligt at betale for kurser og sløjdhold via samme
konto. Reg nr. 2426 konto nr. 4440 214 652 i Nordea Bank.
Husk også her at skrive navn og adresse på indbetalingerne.
Prisen for deltagelse på voksenhold tirsdage eller torsdage er 1400,00 kr. for hele efteråret og vinteren 2019/2020.
Prisen for deltagelse i møbelpostringskursus hele efteråret og vinteren 2019/2020 er også 1400,00 kr.
Prisen for børneholdet er 300,00 kr. For hele efteråret og vinteren 2019/2020.

KONTAKT


Køng Sogns Husflidsforening
Højbro 15, Køng
4750 Lundby

Telefon: 60156274

Mail: koeng@husflid.dk


Medlem af Fora
;