Generalforsamling 14. februar 2018 kl. 19.00

Dagsorden i følge vedtægterne
Generalforsamling

Køng Sogns Husflidsforening

Onsdag den 14-02-2018 kl. 19,00

                     

1.Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetæller

4. Bestyrelsens beretning

5. Husflidsskolens regnskab

6. Forslag til medlemsaktiviteter og kurser

7. Indkommende forslag
Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være formand Jens Larsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

8. Valg af bestyrelse

På valg er:                   Orla Mortensen

                                      Palle Larsen

                                      Jens Hallqvist

                                       Lis Hansen

Suppleanter:                 Elo Pedersen

                                       Per Bruun

9. Valg af revisor for 2 år Per Bruun

Revisorsuppleant            Bent Bøgeskov

10. EVT

KONTAKT


Køng Sogns Husflidsforening
Højbro 15, Køng
4750 Lundby

Telefon: 23309461 / 55769461

Mail: koeng@husflid.dk

Medlem af Fora