Køng Husflidsforening har holdt generalforsamling onsdag d. 23. februar i Køng Husflidsskole, Højbro 15, Køng

Køng Husflidsforening har holdt generalforsamling i Køng Husflidsskole onsdag d. 23. februar kl. 19.00.

23 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

Dagsorden i henhold til Vedtægterne.
Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.

Generalforsamling
Køng sogns Husflidsforening
Onsdag den 23. februar 2022 klokken 19.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetæller
4. Bestyrelsens beretning
5. Bestyrelsens regnskab
6. Forslag til medlemsaktiviteter og kurser
7. Indkommende forslag; skal være formanden i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen.
8. Valg af bestyrelse
På valg er: Orla Mortensen Palle Larsen Jens Hallqvist Lis Hansen
Suppleanter: Bent Bøgeskov Ole Peter Hansen
9. Valg af revisor for 2 år
På valg er: Bent Jørgensen
Revisorsuppleant: Kaj Nonbo Nielsen
10. Eventuelt

Dagsorden ligger også som pdf dokument herunder.

 Køng Sogns Husflidsforening
Højbro 15, Køng
4750 Lundby

Telefon: 60156274

Mail: [email protected]


Medlem af Fora