Foreningens historie 150 år 1873 - 2023

Køng Husflidsforening og Husflidsskole er et stykke kulturhistorie.

Køng Sogns Husflidsforening begyndte sit virke allerede i 1873, samtidig med andelsbevægelsen og skytte-og gymnastikforeningerne, det ved vi fordi Husflidsforeningen holdt 100 års jubilæum i 1973 (desværre er de ældste protokoller bortkomne, så hvis nogen skulle have kendskab til, hvor de evt. befinder sig, vil Køng Sogns Husflidsforening være mere end taknemmelige for at få dem tilbage).

Husflidsforeningen byggede sit eget hus, Højbro 15 Køng, i 1930, og har siden haft til huse samme sted.

Køng Husflidsforening var med til i sin tid at oprette Dansk Husflid, der er et landsdækkende overordnet fagligt pædagogisk forum for håndværk, husflid og design.

Køng Sogns Husflidsforening er altså et stykke levende kulturhistorie vi har i lokalområdet, som vi gerne vil bevare og modernisere så den kan leve op til de krav nutidens mennesker kræver.

Køng sogns Husflidsforening har gennem tiderne tilbudt egnens befolkning kurser i mange forskellige håndværk, f.eks. fremstilling af husgeråd til hjemmet, spinding, knibling, børstenbinderi, træsløjd, vævning osv. osv.

I de sidste mange år har det kun været træsløjd der er blevet tilbudt i husflidsforeningen, som er udstyret med forskellige snedkerimaskiner. Vi vil gerne kunne tilbyde andre og flere aktiviteter end blot træsløjd.

Der oprettes stadig nye husflidsforeninger rundt omkring i landet, så på trods af det lidt gammeldags navn på foreningen, så er husflidsforeninger bestemt ikke forældede, men lever på landsbasis i bedste velgående.

Køng Husflidsskole er i 2009 blevet renoveret, med højere til loftet, nyt gulv og nymalet indvendigt.

Desuden har vi fået installeret et længe tiltrængt udsugningsanlæg, der vil kunne fjerne støv og spåner effektivt. Dette renoveringsarbejde, samt installering af udsugningsanlæg, har kun været muligt fordi Køng Husflidsskole er kommet med i områdefornyelsen i Køng, og ved frivilligt arbejdskraft af husflidsforeningens medlemmer, der har brugt rigtig mange timer og mange har deltaget, tak for indsatsen, uden den opbakning kunne det ikke lade sig gøre.

Køng Husflidsskole er i 2011 blevet udbygget. Udbygningen er kommet i stand ved at Husflidsforeningen har fået del i LAG midlerne til områdefornyelse i Køng.Køng Sogns Husflidsforening
Højbro 15, Køng
4750 Lundby

Telefon: 60156274

Mail: [email protected]


Medlem af Fora