Generalforsamling i Husflidsskolen kl. 19.00 onsdag d. 28. februar 2024

Køng Husflidsforening holder ordinær generalforsamling i Husflidsskolen onsdag d. 28. februar kl. 19.00.

Dagsorden i henhold til Vedtægterne.
Alle medlemmer med betalt kontingent 2024 har stemmeret på generalforsamlingen.

Generalforsamling

Køng sogns Husflidsforening

Onsdag den 28. februar 2024 klokken 19.00

 

1      Valg af dirigent

2      Valg af referent

3      Valg af stemmetæller

4      Bestyrelsens beretning

5      Bestyrelsens regnskab

6      Forslag til medlemsaktiviteter og kurser

7       Indkommende forslag; skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

8      Valg af bestyrelse

På valg er:                                 

Orla Mortensen

Jens Rasmussen

Jens Hallqvist

Vibeke Beske

Suppleanter:                            

Bent Bøgeskov

Ole Peter Hansen

 

9      Valg af revisor

På valg er:                                 

Bent Jørgensen

Revisorsuppleant:                   

Erik Jensen

 

10  EventueltKøng Sogns Husflidsforening
Højbro 15, Køng
4750 Lundby

Telefon: 60156274

Mail: [email protected]


Medlem af Fora